Žolininkystės seminaras Kuršių nerijoje

Įgyvendinant Projektą 2015 m. liepos 4-5 d. adresu Preilos g. 27, Neringa, vyko seminaras vietos bendruomenei apie Kuršių nerijoje sutinkamus vaistinius, maistinius augalus. Seminaro tikslas – supažindinti vietinį žmogų su jį supančia aplinka žolininko akimis, išmokyti atpažinti, teisingai rinkti, džiovinti vaistinius ir maistinius augalus.

Liepos 4 d. teorinių užsiėmimo metu buvo dėstoma paskaita tema: „Kuršių nerijos žolinių vaistinių ir maistinių augalų genetiniai ištekliai, įvairovė, jų išsaugojimo bei naudojimo tendencijos. Vaistinių, maistinių augalų rinkimo, džiovinimo bei paruošimo vartojimui ypatumai.“ Praktinių užsiėmimų metu buvo kalbama apie žolinių vaistinių – maistinių augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijas, buvo rodomi pavyzdžiai.

Liepos 5 d. teorinių užsiėmimo metu buvo dėstoma paskaita tema: „Kuršių nerijos sumedėjusių vaistinių – maistinių augalų genetiniai ištekliai, įvairovė, jų išsaugojimo bei naudojimo tendencijos. Vaistinių – maistinių augalų rinkimo, džiovinimo bei paruošimo vartojimui ypatumai.“ Praktinių užsiėmimų metu buvo kalbama apie sumedėjusių vaistinių – maistinių augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijas, buvo rodomi pavyzdžiai.

Seminaro metu buvo atsakyta į daugybę užduotų klausimų, buvo diskutuojama įvairiomis temomis, susijusiomis su vaistažolių rinkimu ir pritaikymu vartojimui. Profesorė pateikė daug išsamios informacijos apie naudingus vaistinius – maistinius augalus: kuriuo metu geriausia rinkti, kur rasti, kaip džiovinti, nuo kokių ligų ir kada vartoti, ką reikia žinoti vartojant tam tikras vaistažoles, jų sąveika su kitais vaistais.

Seminarą vedė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmakognozijos katedros profesorė Nijolė Savickienė.

Seminare dalyvavo 14 asmenų.

Seminaro dalyviai