Talka Stėgalių gamtiniame komplekse

Lapkričio 29 dieną vyko talka Stėgalių gamtinio komplekso teritorijoje. Talkoje dalyvavo Marcinkonių ir Zervynų kaimo bendruomenės nariai, Varėnos miškų urėdijos, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato darbuotojai. Visi dalyviai susirinko prie statomos patvankos – slenksčio, kur Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius Eimutis Gudelevičius papasakojo apie esamojoje teritorijoje vykdomo projekto „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose“ tikslus ir naudą bei atliekamus ir nuveiktus darbus.

Dalyviai supažindinami su vykdomu projektu
Dalyviai supažindinami su vykdomu projektu

Po to, talkos dalyviai ėmėsi Europinės svarbos buveinės kadagyno tvarkymo, kur nuo 2011 metų yra atliekami gamtotvarkos darbai. Kadagynų buveinės yra sukcesinio pobūdžio buveinės, todėl norint jas išsaugoti, būtina išlaikyti nesikeičiančias aplinkos sąlygas (drėkinimo rėžimą), ir ūkinės veiklos pobūdį (ganiavą). Kadangi Stėgalių pievose ganiava senai jau nebevykdoma, kadagyno buveinei išsaugoti būtini kasmetiniai darbai – medžių ir krūmų bei atžalų iškirtimas. Šie darbai yra vieni iš projekte numatytų veiklų. Pasiskirstę darbus ir išsidalinę darbo įrankius, talkininkai ėmėsi medelių ir krūmų bei atžalų kirtimo darbų. Darbai buvo atlikti 6 ha plote.

Kertamos atžalos
Kertamos atžalos