Šventosios senvagė

Šventosios senvagių hidrografinis draustinis įkurtas siekiant išsaugoti senvagių gausumu išsiskiriančią Šventosios upės slėnio atkarpą su termokarstiniais ežerėliais ir pelkutėmis. Draustinis užima 489,2 ha plotą ir apima Šventosios upės slėnį nuo Andrioniškio iki Variaus upelio. Tai yra ir Natura 2000 teritorija Europos Bendrijos svarbos buveinės BAST „Šventosios senvagės“, kur saugomos rūšys:  Dvijuostė nendriadusė, Plačioji dusia, Šarvuotoji skėtė.

Būtent šis Šventosios upės slėnis ir yra labai vertingas gamtiniu požiūriu, tačiau nykstant kaimams ir keičiantis ūkininkavimo tradicijoms neatsiejamai keičiasi ir šis ir  visos Lietuvos kraštovaizdis. Mažėjant tradicine galvininkyste besiverčiančių ūkininkų skaičiui vis daugiau pievų užželia, yra apleidžiamos ir užleidžia vietą krūmynams. Reguliariai neganomos ir nešienaujamos Šventosios senvagių pievos prarado joms būdingą didelę augalų, vabzdžių bei paukščių  rūšių ir jų  buveinių įvairovę.

Siekiant išsaugoti ir atkurti atviro tipo buveines, būtina atlikti sumedėjusios augmenijos t.y.  menkaverčių medžių bei krūmų šalinimo darbus, pievas pradėti reguliariai šienauti ir įtraukiant vietos bendruomenę vėl atgaivinti senąsias Šventosios senvagių pievų ganymo tradicijas.

Pradedant vykdyti projekto veiklas pirmiausia buvo parengtas Šventosios senvagių gamtotvarkos planas, kuriuo remiantis pradėti vykdyti darbai.

Anykščių regioninio parko direkcija įsipareigojo iš anksto suderintose vietose atlikti pievų šienavimo ir menkaverčių  krūmų išvalymo darbus, bei pasirūpinti ūkininkams avių nupirkimu. Taip pat įsigyta ir įranga, reikalinga kokybiškam  teritorijos sutvarkymui bei tolimesnei priežiūrai – daugiafunkcinė žoliapjovė su priedais, krūmapjovės, motopjūklai, grėbimo mašina.  Žemės savininkai pasižadėjo sudaryti sąlygas tvarkymo darbams, o atvirose teritorijose leisti ganyti avis  užtikrinant atvirų pievų palaikymą. Tokiu būdu buvo užsitikrintas visų dalyvavimas ir bendras suinteresuotumas rezultatu – 50 ha žemės savininkams priklausančios teritorijos plotas išvalomas nuo krūmų, o ūkininkai gauna 160 avių ir galimybę jas ganyti mažiausiai 80 ha plote.

Projekte numatytą tvarkyti teritoriją galite pamatyti paspaudę ant nuorodos: Šventosios senvagė.