Projekto tvarkomų teritorijų darbuotojai darbinės patirties sėmės Norvegijoje

2015 m. rugsėjo 8-12 d. tvarkomų teritorijų atstovai lankėsi Norvegijoje. Išvyka buvo skirta susipažinti su norvegų patirtimi atkuriant ir saugant atviras buveines, įtraukiant ūkininkus, vietos gyventojus ir bendruomenes į buveinių priežiūros darbus, informuojant visuomenę, kodėl verta saugoti atviras buveines.  Patirties perėmimo ir pasidalinimo išvykoje dalyvavo 12 specialistų iš projektą vykdančių organizacijų – Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato, Kuršių nerijos nacionalinio parko, Anykščių regioninio parko, Gamtos paveldo fondo bei Darnaus vystymosi centro.

Saugomų teritorijų specialistai lankėsi Ramsaro teritorijose -Presterodkilen gamtos rezervate bei  Ihlene gamtos rezervate, kur sužinojo apie norvegų patirtį organizuojant ganiavą priekrantėse, ūkininkų skatinimą įsitraukti į gamtovarkinių veiklų vykdymą. Moutmarkoje esančioje Faerder nacionaliniame parke lietuviai susitiko su žemės savininkų atstovu besirūpinančiu buveinių atvėrimu ir apsauga poilsiautojų mėgiamoje pakrantės teritorijoje, kuris itin išsamiai papasakojo kaip laikinieji ir pastovūs šios vietovės gyventojai yra motyvuojami įsitraukti į gamtotvarkines veiklas, tokias kaip krūmų kirtimas ir šalinimas, šienavimas, avių ganymas, apie tai kaip finansuojamos šios veiklos, kaip į jų vykdymą įtraukiami sunkiai integruojamų visuomenės grupių atstovai, savanoriai, moksleiviai. Lankantis Kurefjorden Ramsaro teritorijoje, Haera gamtos rezervate, Oyeren gamtos rezervate vizito dalyviai buvo supažindinti su vietos valdžios indėliu  bendraujant, skatinant ir organizuojant vietos ūkininkus ganyti gyvulius šlapynėse ir drėgnose atvirose buveinėse, salose, sunkiai pasiekiamose teritorijose, bendravo su ūkininkais, taip pat susitiko su Trogstad savivaldybės (komunos) specialistais.  Pakeliui į saugomas teritorijas, Lietuvos atstovai sužinojo apie norvegų patirtį stabdant su ežerų eutrofikacijos procesus, užžėlimą, naudojamas technikos priemones nendrių kirtimui, o taip pat turėjo galimybę aptarti daugelį kitų aktualių klausimų tvarkant ir prižiūrint teritorijas svarbias biologinės įvairovės išsaugojimui.

Oyeren gamtos rezervate su vietos ūkininke
Oyeren gamtos rezervate su vietos ūkininke
Kurefjorden Ramsaro teritorijoje
Kurefjorden Ramsaro teritorijoje