Papildomas Projekto finansavimas

Vykdant projektą iškilo poreikis pratęsti Projekto veiklas iki 2017 m.
balandžio 30 d. Kartu buvo skirta 246 299,13 EUR papildomo finansavimo jo
veikloms. Ši suma skirta dviejų naujų veiklų vykdymui bei jau vykdomų
veiklų papildomam finansavimui, įgalinant partnerius įsigyti papildomos
technikos, galvijų ir įrenginių jų priežiūrai, būtinų atvirų buveinių
palaikymui.
Naujos veiklos: Kuršių nerijos atvirų buveinių apsauga nuo invazinių
augalų rūšių ir Dzūkijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūra
teritorijoje „Stėgalių gamtinis kompleksas“.