Informacija apie projektą

Keičiantis ūkininkavimo tradicijoms neatsiejamai keičiasi ir Lietuvos kraštovaizdis. Mažėjant tradicine galvininkyste besiverčiančių ūkininkų skaičiui vis daugiau pievų yra apleidžiamos, užleidžia vietą krūmynams. Tai negalėjo neatsiliepti ir gamtinės įvairovės būklei. Pastoviai neganomos ir nešienaujamos pievos prarado joms būdingą didelę augalų rūšių įvairovę, jas apleido jose perintys paukščiai.
Siekiant išsaugoti likusias ir atgaivinti buvusias pievų buveines yra ieškoma būdų, kaip šį procesą padaryti ekonomiškai naudingu ir patraukliu vietos bendruomenėms.

Projekto tikslas – Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose.

Šiuo tikslui įgyvendinti pasirinkti biologinės įvairovės požiūriu labai vertingi atvirų buveinių kompleksai keturiose saugomose teritorijose: Anykščių regioniniame parke, Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Dzūkijos nacionaliniame parke ir Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate (Ramsaro teritorija). Pasirinktos įvairių tipų atviros buveinės skirtingose gamtinėse sąlygose: Šventosios slėnio sausos pievos, Kuršių nerijos palvė, Stėgalių komplekso šlapynės ir Katros slėnio užliejamos pievos.

Tikslui pasiekti projekte iškelti šie uždaviniai ir veiklos:

  • atkurti ir palaikyti atviras buveines Kuršių nerijos nacionaliniame parke

atkuriant ir palaikant atviras buveines mišku apaugusiame Neringos kopagūbryje, atkuriant avininkystės tradicijas Kuršių nerijoje, bendruomenei skirtų mokymų būdu atgaivinant senąsias bitininkystės ir žolininkystės tradicijas, orientuotas į atvirų buveinių palaikymą, išleidžiant informacinį metodinį leidinį apie atvirų buveinių naudą ir prasmę

  • atkurti ir palaikyti atviras buveines Šventosios upės slėnyje Anykščių regioniniame parke

parengiant Šventosios senvagės gamtotvarkos planą, pašalinant medžius ir krūmus apleistose žemėse, pasitelkiant vietos ūkininkus vertingų Šventosios pievų palaikymui, surengiant kaimo bendruomenei skirtus mokymus apie Šventosios senvagių pievų priežiūrą bei išleidžiant informacinį metodinį renginį apie šių pievų priežiūrą

  • atkurti Stėgalių gamtinio komplekso hidrologinį režimą

atkuriant Stėgalių ežerėlio ir aplinkinės pelkės hidrologinį režimą pagal parengtą projektą bei palaikant vertingas Lynežerio, Pakatrių ir Stėgalių šlapias pievas padedant Marcinkonių ir Zervynų kaimo bendruomenėms

  • apsikeisti gerąja patirtimi tvarkant atviras buveines ir įtraukti į šias veiklas vietos bendruomenę organizuojant mokomąją išvyką į Norvegiją Lietuvos valstybinių parkų ir NVO specialistams

Projektas „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose“

2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinis mechanizmas

 2014-10-23 patvirtintas finansavimas projektui.

Pareiškėjas: Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Projekto partneriai:

Finansavimo suma  1.095.564,00 Eur, finansuojama 100 proc.