Šventosios senvagė – rezultatai

Parengtas Šventosios senvagės gamtotvarkos planas

Vykdant Projekto veiklas Anykščių regioniniame parke parengtas Šventosios senvagės BAST (LTANY0020) gamtotvarkos planas. Dokumento nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/648777f0799011e6b969d7ae07280e89