Stėgalių gamtinis kompleksas-veikla

Siekiant atkurti  Stėgalių  ir aplinkinės pelkės hidrologinį rėžimą pagal parengtą projektą buvo atlikta: suremontuota ir pritaikyta esama pralaida patvankos palaikymui didesnėje pelkės dalyje ir Stėgalių upelyje; atstatytas vandens lygis grioviais sausintoje teritorijoje aukščiau pelkės, pertveriant apsausinimo kanalų žemutines dalis plastikinių sprauslenčių pertvaromis; atstatyti ir išvalyti vandens telkiniai dešinėje Stėgalių upelio pusėje; nužemintas ir performuotas visas …


Talka Stėgalių gamtiniame komplekse

Lapkričio 29 dieną vyko talka Stėgalių gamtinio komplekso teritorijoje. Talkoje dalyvavo Marcinkonių ir Zervynų kaimo bendruomenės nariai, Varėnos miškų urėdijos, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato darbuotojai. Visi dalyviai susirinko prie statomos patvankos – slenksčio, kur Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius Eimutis Gudelevičius papasakojo apie esamojoje teritorijoje vykdomo projekto …