Atviros buveinės Kuršių Nerijoje

Atvirų buveinių atkūrimas mišku apaugusioje Kuršių nerijos pamario palvėje

Projekto veiklos Kuršių nerijoje bus vykdomas mišku apaugusiuose (apaugintose) Birštvyno ir Bulvikio raguose. Šios teritorijos pasirinktos dėl jose išlikusių, tačiau dabar jau sunykusių palvinio tipo pievų fragmentų. Istoriškai, Kuršių nerijoje buvo gausu atviro tipo buveinių, tačiau, norint sustabdyti smėlio pustymą ir kopų slinkimą, didžioji dalis teritorijos buvo apsodinta mišku. Šių dienų realijose Kuršių nerijoje vis labiau yra vertinamos atviros buveinės dėl savo unikalios bioįvairovės, būdingos smėlynų ekosistemoms. Atkuriant sunykusias palvinio tipo pievas tikimasi, kad teritorijoje įsikurs specifinės termofilinės rūšys, būdingos sausiems pievų biotopams.

Numatomos veiklos:

  • Ragų atvėrimas iškertant medžius, paliekant tik ramybės oazes (brandžių medžių saleles). Birštvyno rage numatoma iškirsti apie 8 tūkst. m3 medienos 102 ha plote.
  • Tiek Bulvikio (7 ha), tiek Birštvyno raguose (18 ha) pasitelkiama avių ganiava, kaip ekologiškai darni šienavimo alternatyva, tuo pačiu atkuriant ankščiau gyvavusias avininkystės tradicijas Kuršių nerijoje.
  • Norint įtraukti vietos bendruomenę ir palaikyti gerą bioįvairovės būklę, atkuriamoje palvės teritorijoje bus pastatyti aviliai ir įveistos bičių šeimos. Taip pat, vietos bendruomenė bus supažindinta su apylinkėse augančiais maistiniais ir vaistiniais augalais, jų rinkimu ir panaudojimu.

Projektu metu įsigyta technika užtikrins sklandų atkurtų atvirų buveinių palaikymą ateityje.

Norint atkurti natūralų, Kuršių nerijai būdingą kraštovaizdį ateityje bus stengiamasi atkurti didesnes sunykusias atviras buveines.

Projekte numatytas tvarkyti teritorijas galite pamatyti paspaudę ant nuorodų teritorija 1, teritorija 2