Siekiant atkurti  Stėgalių  ir aplinkinės pelkės hidrologinį rėžimą pagal parengtą projektą buvo atlikta:

  • suremontuota ir pritaikyta esama pralaida patvankos palaikymui didesnėje pelkės dalyje ir Stėgalių upelyje;

Pralaida

  • atstatytas vandens lygis grioviais sausintoje teritorijoje aukščiau pelkės, pertveriant apsausinimo kanalų žemutines dalis plastikinių sprauslenčių pertvaromis;

sparauslentes

  • atstatyti ir išvalyti vandens telkiniai dešinėje Stėgalių upelio pusėje;

tvenkiniai tvenkiniai2

  • nužemintas ir performuotas visas apsauginis pylimas;

pylimas

  • atkurta panaši į natūralią Stėgalių upelio vaga 310 m ruože aukščiau pralaidos – slenksčio;

vaga

Atlikti vertingų šlapių pievų (Lynežerio, Pakatrių, Stėgalių) palaikymo darbai.

šienavimas