Leidinys – Šventosios senvagių pievų priežiūra

Įgyvendinant projektą „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose“ (Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-013), finansuojamą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, buvo išleistas projekto veikloms viešinti skirtas leidinys “Šventosios senvagių pievų priežiūra”. Projekto įgyvendinimo metu Anykščių regioninio parko teritorijoje yra rekonstruojamos Šventosios senvagių pievų atviro tipo buveinės.
Leidinyje apžvelgiama šios teritorijos problematika ir saugotinos Natura 2000 rūšys bei projekto metu parengto gamtatvarkos plano sprendiniai. Kadangi atvirų buveinių palaikymą ketinama užtikrinti pasitelkiant pievų šienavimą ir ganiavą (šiuo tikslu projekto lėšomis įsigyta 160 juodagalvių avių), leidinyje aptariama, kaip
tradicinis ūkininkavimas ir vietos bendruomenės įtraukimas į šią veiklą gali padėti išsaugoti pievų gamtinę įvairovę. Avis laikantiems vietos ūkininkams bus įdomi leidinyje pateikiama apibendrinta informacija apie valstybės paramos mechanizmus ir agrarines išmokas, į kurias gali pretenduoti aplinką tausojantys ūkininkai. Siekta, jog parengtas leidinys būtų aktualios informacijos apie projekto tikslus bei veiklas santrauka ir kartu – patogus įrankis vietos ūkininkams susipažinti su ganiavos projekto teritorijose galimybėmis bei ypatumais.

Leidinį galite peržiūrėti paspaudę ant nuorodos: Šventosios senvagių pievų priežiūra.