Parengtas Šventosios senvagės gamtotvarkos planas

Vykdant Projekto veiklas Anykščių regioniniame parke parengtas Šventosios senvagės BAST (LTANY0020) gamtotvarkos planas. Dokumento nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/648777f0799011e6b969d7ae07280e89


2016-09-14 13:17:49
Šventosios senvagė
Leidinys – Šventosios senvagių pievų priežiūra

Įgyvendinant projektą „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose“ (Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-013), finansuojamą iš Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, buvo išleistas projekto veikloms viešinti skirtas leidinys “Šventosios senvagių pievų priežiūra”. Projekto įgyvendinimo metu Anykščių regioninio parko teritorijoje yra rekonstruojamos Šventosios senvagių pievų atviro tipo buveinės. Leidinyje apžvelgiama šios teritorijos problematika ir saugotinos Natura 2000 rūšys bei projekto metu parengto gamtatvarkos plano sprendiniai. Kadangi …


2016-03-07 11:30:54
Šventosios senvagė - veikla
Anykščių regioninio parko direkcija laikydamasi tradicijų ir norėdama išsaugoti senųjų avių veislių genofondą įsigijo Lietuvos juodgalves avis ganymui

Parko direkcija laikydamasi tradicijų ir norėdama išsaugoti senųjų  avių veislių genofondą planavo įsigyti Lietuvos juodgalves avis ganymui. Projekto veikla skatina atkurti sunykusias avininkystės tradicijas ir padės palaikyti atvirasbuveines. Projekto pradžioje norą laikyti avis pareiškė 3 ūkininkai, kurie įsipareigojo gautas avis auginti ir ganyti 80 ha plote. Ūkininkai laikydami nykstančias tradicines senąsias avių veisles vėliau turi …


2016-03-04 14:03:39
Šventosios senvagė - veikla