Siekiant atkurti  Stėgalių  ir aplinkinės pelkės hidrologinį rėžimą pagal parengtą projektą buvo atlikta: suremontuota ir pritaikyta esama pralaida patvankos palaikymui didesnėje pelkės dalyje ir Stėgalių upelyje; atstatytas vandens lygis grioviais sausintoje teritorijoje aukščiau pelkės, pertveriant apsausinimo kanalų žemutines dalis plastikinių sprauslenčių pertvaromis; atstatyti ir išvalyti vandens telkiniai dešinėje Stėgalių upelio pusėje; nužemintas ir performuotas visas …


2017-04-22 08:44:53
Stėgalių gamtinis kompleksas-veikla
Papildomas Projekto finansavimas

Vykdant projektą iškilo poreikis pratęsti Projekto veiklas iki 2017 m. balandžio 30 d. Kartu buvo skirta 246 299,13 EUR papildomo finansavimo jo veikloms. Ši suma skirta dviejų naujų veiklų vykdymui bei jau vykdomų veiklų papildomam finansavimui, įgalinant partnerius įsigyti papildomos technikos, galvijų ir įrenginių jų priežiūrai, būtinų atvirų buveinių palaikymui. Naujos veiklos: Kuršių nerijos atvirų …


2016-10-15 16:42:18
naujienos
Parengtas Šventosios senvagės gamtotvarkos planas

Vykdant Projekto veiklas Anykščių regioniniame parke parengtas Šventosios senvagės BAST (LTANY0020) gamtotvarkos planas. Dokumento nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/648777f0799011e6b969d7ae07280e89


2016-09-14 13:17:49
Šventosios senvagė